Motordrift

Våra motordrifter innehåller det som behövs för ett komplett montage och en säker drift.

Motorer och styrningar är av hög kvalité och mycket driftsäkra. De tillverkas i Tyskland och är är både Tüv-godkända och CE-märkta.

Givetvis ingår de säkerhetsutrustningar som krävs för aktuell grindtyp.

En grind kan öppnas och stängas på många olika sätt. Som standard ingår alltid:

  • Automatisk stängning på tid
  • Frikopplingsmöjlighet (vid ev. strömbortfall) från insidan
  • Radiomottagare och 2 st radiosändare för fjärröppning

Givetsvis kan man även öppna med kodlås. mobiltelefon, tryck-knapp, tidur eller annan form av impulsgivare. Ytterligare säkerhet går att få med fotoceller eller magnetslingor.

Matarström 230V + jord.

Slaggrindar
Till slagrindar finns många olika typer av motorer. Utifrån vår erfarenhet har vi valt en skruvöppnare som är diskret, driftsäker och enkel att montera.
Skjutgrindar
Till skjutgrindar har vi valt en traditionell tillförlitlig kuggstångsöppnare.
Skruvöppnare för slaggrindar
Kuggstångsöppnare för skjutgrindar